WINNERS

HCI PIONEER

2018
24.jpg
MANISH MIMANI
AVIVA LIFE INSURANCE
2018
24.jpg
V V JACOB
MALAYALA MANORAMA
2018
24.jpg
SHANKAR GAWADE
AXIS CAPITAL
2018
24.jpg
PRASHANTH M J
SUTHERLAND GLOBAL SERVICES
2018
24.jpg
MUKESH MEHTA
BATLIVALA & KARANI SECURITIES ( BKSEC )
2018
24.jpg
ANAND MANGALAM
GERDAU STEELS
2018
24.jpg
VIKAS GUPTA
H-ENERGY