2012

NETWORKING PIONEER

24.jpg
JAYANTHA PRABHU
ESSAR GROUP
24.jpg
V SEETHARAMIAH
PARADEEP PHOSPHATES
24.jpg
DHIREN SAVLA
VFS GLOBAL
24.jpg
K V S S RAJESHWARA RAO
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT, RINL
24.jpg
ASHISH MATHUR
WNS GLOBAL SERVICES