2014

HALL OF FAME

24.jpg
RAJAT SHARMA
ATUL
24.jpg
SACHIN JAIN
EVALUESERVE
24.jpg
PERTISTH MANKOTIA
SHEELA FOAM (SLEEPWELL)
24.jpg
S FRANCIS RAJAN
BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORT
24.jpg
SHAILESH JOSHI
GODREJ INDUSTRIES
24.jpg
MURALIDHARAN RAMACHANDRAN
SYNTEL INTERNATIONAL
24.jpg
PRASHANT VEER SINGH
BHARTI INFRATEL
24.jpg
THOMSON THOMAS
HDFC LIFE INSURANCE
24.jpg
SUBODH DUBEY
USHA INTERNATIONAL
24.jpg
VALERIO FERNANDES
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
24.jpg
V SEETHARAMIAH
PARADEEP PHOSPHATES
24.jpg
SATYAJIT SARKAR
DTDC COURIER & CARGO
24.jpg
FARHAN KHAN
RADICO KHAITAN